Специалност Дизайн и печатни комуникации
Специалност Дизайн и печатни комуникации


ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА "Шрифт" по случай 24 май на специалност ДПК, II-ри курс


Специалност "Дизайн и печатни комуникации", II-ри курс, представят ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА "Шрифт" по случай 24 май "Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост". Изложбата може да разгледате в сайта на специалността и в профилите във Фейсбук  и Инстаграм . Куратор: доц. д-р Силвина Илиева
Честит Празник!!!


дата:  22.05.20