Специалност Дизайн и печатни комуникации
Специалност Дизайн и печатни комуникации
Адрес:
ТУ София, Филиал Пловдив
катедра "Механика", каб. 4233
Пловдив 4000, ул. "Цанко Дюстабанов" №25
тел: 032/659 625


Форма за контакт

Име:
Град:
E-mail:
Въпрос:
Въведете кода: