Специалност Дизайн и печатни комуникации
Специалност Дизайн и печатни комуникации
DSC08927Ден на специалността 2016DSC08929DSC08930DSC08932DSC08933DSC08936DSC08938DSC08939DSC08941DSC08942DSC08943DSC08944DSC08945DSC08946DSC08947DSC08948DSC08949DSC08950DSC08951DSC08952DSC08953DSC08954DSC08956DSC08958DSC08959DSC08960DSC08961DSC08962DSC08963DSC08966DSC08969DSC08970DSC08972DSC08973DSC08975DSC08981DSC08985DSC08986pokana_2016